Medlemsskab

Man kan støtte lokalarkivet til dets daglige drift.

Kontingent er:
175 kr. om året pr. husstand.
125 kr. om året for enkelt-personer.

Der kan betales på følgende måder:
Direkte henvendelse på arkivet i dets åbningstid eller ved overførsel til vores konto:
NY BANK:
Arbejdernes Landsbank
Reg. nr.: 5359
Konto nr. 0243551